Kwaliteit

Lidmaatschap VvOCM
De therapeuten van deze praktijken zijn allen lid van de beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici
De therapeuten van deze praktijken voldoen aan de door de VvOCM (beroepsvereniging zie boven) vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het basisregister.

Bij- en nascholing

  • Pre- en postnatale bekkenklachten bij zwangeren
  • Kinderoefentherapie
  • Sensomotoriek
  • Arbeidsgerelateerde klachten
  • Sportmassage
  • Kinesiotaping
  • Nek- en hoofdpijnklachten
  • SI-problematiek
  • Sportoefentherapie
  • Urine-incontinentie

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Mocht u, als patiënt, twijfelen aan het handelen of functioneren van uw oefentherapeut raadpleeg dan de brochure Klachtenloket Paramedici. Deze vindt u hier en in onze praktijkmap, hiervan ligt er één op elke locatie. Voor vragen kunt u ook terecht bij onze beroepsvereniging.

Privacyreglement
CESAR2MOVE hecht veel waarde aan uw privacy. In alle behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Tevens hanteren wij in de praktijk een privacyreglement. Voor u betekent dit dat uw persoonsgevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals uw verwijsgegevens, worden in een afgesloten ruimte bewaard. Wij stellen prijs op uw privacy en trachten er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Het privacyreglement kunt u hier en in onze praktijkmap inzien.

Praktijkreglement 
In het praktijkreglement kunt u de huisregels van de praktijk terugvinden. Daarnaast vind u hier de betalingsvoorwaarden en klachtenregeling. 

Kwaliteitsjaarverslag
Na afloop van elk kalenderjaar maken we een kwaliteitsjaarverslag.
Hierin worden o.a. de resultaten van het voorafgaande jaar vermeld en worden de plannen voor het komende jaar beschreven.

Nivel
Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Baarlo80
Baarlo
Heierhof 15a
5991 NJ Baarlo
077 - 477 1700
Blerick Averbodestraat
Blerick
Averbodestraat 2
5921 ES Blerick

077 - 477 1700
Kessel80
Kessel
Kerkplein 6
5995 BA Kessel

077 - 477 1700
locatie Maasbree
Maasbree
Op de Kemp 36
5993 BN Maasbree

077 - 477 1700
locatie Panningen
Panningen
Steenbakkersstraat 70
5981 WV Panningen

+31 6 20 05 52 29
Locatie Venlo
Venlo
Ferdinand Bolstraat 47 
5914 XN Venlo

077 - 477 1700