Kinderoefentherapie

Weet wat je kind beweegt!
De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, klimmen, voetballen, fietsen enz.

Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Maar er zijn ook kinderen bij wie niet alles 'vanzelf' gaat. Denkt u als ouder bijvoorbeeld wel eens:
  • “hij struikelt en valt zo vaak”
  • KOTC“het fietsen lukt maar niet”
  • “ze kan geen bal vangen”
  • “het handschrift is zo slordig en gespannen”
  • “hij kan zich slecht concentreren, hij is heel snel afgeleid”
  • “wat onhandig is ze toch, ze durft ook zo weinig”
  • “ze zit vaak onderuitgezakt”
  • “hij kan niet stilzitten”
  • “ze wordt altijd als laatste gekozen in de gymles”
  • “hij heeft zo’n moeite met knippen, plakken en vouwen; het is ook een echt buitenkind”

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.

Onderzoek en behandeling
Net als u maken veel ouders zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school.

Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn? 
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en kan u precies vertellen wat uw kind nodig heeft.

Onderzoek
Na aanmelding wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, balvaardigheid, oog-hand coördinatie, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.
 
Motorische testen
Het onderzoek wordt ondersteunt door het afnemen van motorische testen, dit zijn testen waarmee gemeten kan worden hoe een kind presteert t.o.v. leeftijdsgenootjes.
Voorbeelden van testen zijn:
-Movement ABC (handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht)
-SOS-2-NL (systematische opsporing schrijfproblemen)
-Beery VMI (visueel motorische integratie)
-GET (Gentse evenwichtstest, vanaf het moment van zelfstandig lopen tot 6 jaar)
-Plagiocephalometrie (meten van de hoofdomtrek bij een versterkte afplatting schedel zuigeling)
-AIMS (motorische ontwikkeling 0-18 mnd)
 
Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind. Op deze manier kunnen we beoordelen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag en dit wordt besproken met ouders/verzorgers.
 
Behandeling
De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren, evenwicht en aan de grove en fijne motoriek. Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving.

Ook kan de (kinder)oefentherapeut houding en / of bewegingsonderzoeken uitvoeren bij kinderen met bv. scoliose, rugklachten, hoofdpijnklachten, afwijkend looppatroon, ingezakte houding enz. De behandeling vindt individueel plaats, eventueel in het bijzijn van de ouder(s). Spelenderwijs en met behulp van oefenmateriaal, leert het kind zijn bewegingsvaardigheden te vergroten/verbeteren en/of eventuele klachten te verminderen. De oefenstof wordt op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan het bewegen.

Verwijzing en vergoeding
Een verwijzing voor onderzoek en eventuele behandeling kunt u vragen aan uw huisarts, schoolarts of specialist. Tevens kunt u via DTO (directe toegankelijkheid oefentherapie) ook rechtstreeks naar de (kinder)oefentherapeut.

Behandelingen Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
Baarlo80
Baarlo
Heierhof 15a
5991 NJ Baarlo
077 - 477 1700
Blerick Averbodestraat
Blerick
Averbodestraat 2
5921 ES Blerick

077 - 477 1700
Kessel80
Kessel
Kerkplein 6
5995 BA Kessel

077 - 477 1700
locatie Maasbree
Maasbree
Op de Kemp 36
5993 BN Maasbree

077 - 477 1700
locatie Panningen
Panningen
Steenbakkersstraat 70
5981 WV Panningen

+31 6 20 05 52 29
Locatie Venlo
Venlo
Ferdinand Bolstraat 47 
5914 XN Venlo

077 - 477 1700